Logon tarina

Aluksi yrityksen perustamisen yhteydessä yritykselle oli keksittävä nimi, joka johti tarpeeseen suunnitella logo. Logo puolestaan kaipasi tuekseen jonkinlaista slogania, joka samalla kiteyttäisi yrityksen toimintaperiaatteen.

Yrityksen nimi

Yritykselle valittiin englanninkielinen nimi, jotta myös yhteydet ulkomaille sujuvat helpommin. Yrityksen nimi CapriCommunications (sähköposti- ja www-osoitteessa lyhyemmin "capricomm") valittiin ensi sijassa siksi, että yrittäjä on horoskoopiltaan kauris eli Capricorn, mikä liittää nimen yrittäjän henkilöön. Samalla nimi symboloi kauriin horoskooppimerkkiin yleisesti liitettyjä, myös yritysmaailmassa arvostettuja ja tavoiteltavia ominaisuuksia kuten kunnianhimoa, sitoutuneisuutta työhön, vaatimattomuutta, kärsivällisyyttä, vastuullisuutta, vakautta, luotettavuutta, tarkkanäköisyyttä ja sisukkuutta. Kauris pystyy kiipeämään jyrkkääkin vuorenrinnettä, mikä kuvaa kunnianhimoa ja ylös- ja eteenpäin pyrkimistä vaikeuksista (vaikeasta maastosta) huolimatta.

Yrityksen nimelle on eduksi muun muassa informatiivisuus: tässä nimen loppuosa kertoo, että kyseessä on viestintäalan yritys. Latinalaisperäisten yritysnimien puolestaan sanotaan ilmentävän tutkittua tietoa, oppineisuutta ja asiantuntijuutta, mikä sopii hyvin asiantuntijayrityksen imagoon.

Yrityksen logo

Koska yrityksen nimen Capri-alku saattaa johdattaa ajatukset väärille raiteille, syntyi tarve suunnitella kuva, logo, joka selventäisi nimen taustaa. Näin syntyi vuorelle kiipeävää kaurista esittävä logo, joka teetettiin graafikolla yrittäjän omien toiveiden ja ideoiden pohjalta. Kuvan tavoitteena on kertoa, että nimen alkuosa ei olekaan Capri vaan CapriComm (vrt. Capricorn). Samasta syystä yrityksen nimi kirjoitetaan yhteen ja myös sähköposti- ja www-osoitteeseen valittiin lyhyempi "capricomm". Logosta laadittiin kaksi versiota, joista kevyemmässä vuorenrinnettä kuvaa pelkkä ääriviiva ja värikylläisemmässä vuoresta on väritetty kolmionmuotoinen alue.

Vuorenrinne tai sitä esittävä ääriviiva voi tuoda mieleen myös nousevan tilastokäyrän, erityisesti logoversiossa, jossa väritetty vuori muodostaa kolmion muotoisen alueen. Tätä tulkintatapaa tukemaan laadittiin yrityksen slogan. "Toimiva teksti tuo tulosta" yhdistettynä logoon havainnollistaa, miten laadukas käännös johtaa tavoitteeseen − huipulle. Ruskea väri valittiin kauriin vuoksi. Nykyajan monivärisessä maailmassa pelkistetty musta/ruskeavalkoisuus voi myös auttaa erottumaan muista. Kaiken kaikkiaan yrityksen nimen ja logon haluttiin viestivän jotakin niin yrittäjästä itsestään kuin hänen yrityksestään.

Slogan

Vuorenrinne voi siis tuoda mieleen myös nousevan tilastokäyrän, erityisesti logoversiossa, jossa väritetty vuori muodostaa kolmion muotoisen alueen. Tätä tulkintatapaa haluttiin tukea laatimalla yritykselle slogan.

Slogan kuuluu: Toimiva teksti tuo tulosta. Ulkoisena tehokeinona on käytetty allitteraatiota. Sisällöllisesti tärkeitä avainsanoja ovat toimivuus ja tulos. Toimivuudella viitataan omassa käyttötarkoituksessaan toimivaan tekstiin (käännökseen), joka saa kohderyhmässään aikaan halutun vaikutuksen (viesti menee ns. perille). Kun teksti toimii, se tuo tulosta niin asiakkaalle (viestintä toimii, myynti kasvaa jne.) kuin käännöspalveluja tarjoavalle yrityksellekin (asiakas on tyytyväinen). Syntyy molempia osapuolia hyödyttävä win−win-tilanne.