Kääntäjän esittely

Tiina Tirkkonen

Tiina Tirkkonen

Olen suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Turun yliopiston kääntäjänkoulutuslaitoksessa vuonna 1990. Pääaineeni oli saksan kielen kääntäminen ja tulkinta ja sivuaineina olivat englannin ja ruotsin kielen kääntäminen. Pro gradu -tutkielman laadin aiheesta Teknisten tekstien kääntäminen − Asiantuntemukseen liittyvät ongelmat kääntäjän näkökulmasta. Täydensin tutkintoani Hampurin yliopistossa opiskelemalla siellä vuoden 1986 saksan kieltä ja kirjallisuutta sekä kääntämistä saksasta englantiin.

Syksystä 2005 lähtien olen opiskellut työn ohella Turun kauppakorkeakoulun avoimessa yliopistossa. Olen suorittanut kursseja markkinoinnin, laskentatoimen, kansantaloustieteen, johtamisen, talousmaantieteen (yhteiskuntavastuu), logistiikan, yritysjuridiikan, taloussosiologian ja tulevaisuuden tutkimuksen oppiaineissa

Ennen yrittäjäksi ryhtymistäni toimin kymmenen vuotta keskisuuren turkulaisen käännöstoimiston, Traduct Oy:n, inhouse-kääntäjänä. Koska työnantajani oli erikoistunut yritysviestintään, sain paljon kokemusta eri alojen yritysten sisäiseen ja ulkoiseen viestintään liittyvien julkaisujen kääntämisestä. Olin mukana myös EU:lle tehtävissä käännösprojekteissa.

Yli 15-vuotisen kääntäjän urani lisäksi minulla on työkokemusta myös muista tehtävistä. Olen toiminut erilaisissa kaupallisissa ja hallinnollisissa tehtävissä sekä asiakaspalvelussa muun muassa meriteollisuudessa, sähköautomaatioteollisuudessa ja pankkialalla. Työkokemusta on myös ulkomailta, Saksasta, jossa asuin runsaan vuoden (1986) meriteollisuusyrityksen palveluksessa työskennellen ja työn ohessa opiskellen.

Harrastuksiani ovat ranskan ja italian kielten opiskelu sekä näiden maiden kulttuuri ja gastronomia. Olen myös paikallisen Suomi−Ranska-seuran pitkäaikainen jäsen. Muita kiinnostuksen kohteitani ovat taidehistoria ja filosofia sekä hyvinvoinnin puolella jooga ja henkinen hyvinvointi.