Tarjoan käyttöösi käännöskokemusta erityisesti seuraavilta toimialoilta ja seuraavista tekstityypeistä:

  Toimialat
 • Terästeollisuus
 • Metsä- ja paperiteollisuus
 • Öljyteollisuus
 • Rakennus- ja rakennusmateriaaliteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Meriteollisuus
 • Kuljetukset
 • Vakuutus
 • Hyvinvointi
 • Pankkiala
  Tekstityypit
 • Henkilöstö- ja asiakaslehdet
 • Sisäiset tiedotteet, lehdistötiedotteet, pörssitiedotteet
 • Yleisesitteet, tuote-esitteet
 • Yritysten kotisivut, esittelykalvot
 • Vuosikertomukset
 • Ympäristöraportit
 • Yhteiskuntavastuuraportit
 • Koulutusmateriaalit
 • Eettiset säännöt, toimintaperiaatteet ym. ohjeistukset
 • Sopimukset
 • EU-tekstit
 • Suunnitelmat ja raportit
 • Muut talousalan ja markkinoinnin tekstit
 • Teknistä terminologiaa sisältävät tekstit


Työn nimi Ajanjakso
Rakennusmateriaalialan yrityksen henkilöstölehti ja vuosikertomus, ruotsi−suomi 1996−1998
Rakennusmateriaalialan yrityksen yhteiskuntavastuuraportti, englanti−suomi 2007
Terästeollisuusyrityksen henkilöstölehti, ruotsi−suomi 1996-2010
Terästeollisuusyrityksen asiakaslehti, englanti/ruotsi−suomi 2001−2006
Metsäteollisuusyrityksen henkilöstölehti, ruotsi/englanti−suomi 2000-2005
Metsäteollisuusyrityksen asiakaslehti, englanti−suomi 2001−2002
Metsäteollisuusyrityksen yhteiskuntavastuuraportti, englanti−suomi 2004,2005,2009
Öljyteollisuusyrityksen henkilöstölehti, englanti−suomi 2000−2004
Kaivosalan yrityksen vuosikertomus, englanti−suomi 2008
Kuljetusalan yrityksen henkilöstölehti, ruotsi−suomi 2008