Hintaan vaikuttavat

Hinnoitteluperusteena käytän ensisijaisesti 1560 merkkipaikan vakioliuskaa (ns. kääntäjän sivua). Muissa palveluissa kuin käännöstöissä veloitus on etukäteen arvioitujen työtuntien mukaan.

Kielisuunta vaikuttaa työn vaikeusasteeseen − ja sitä kautta hintaan − kahdella tavoin. Ensiksikin kääntäminen vieraaseen kieleen on luonnollisesti vaativampaa kuin omaan äidinkieleen. Toiseksi tarkistutan vieraaseen kieleen tekemäni käännökset kohdekieltä äidinkielenään puhuvalla kääntäjällä (ks. kohta Toimintatavat/Yhteistyöverkosto), jolle varaan osan saamastani palkkiosta. Tällä tavoin varmistan käännösten parhaan mahdollisen laadun.

PYYDÄ TARJOUS, niin lasken tilauksellesi edullisen kokonaishinnan!

Toimitustapa
Alkutekstit, käännökset ja muut materiaalit kulkevat nopeimmin ja kätevimmin tiedostoina sähköpostitse, mutta voin tarvittaessa toimittaa valmiin työn myös paperille tulostettuna tai CD:lle tallennettuna perinteisen postin välityksellä.

Toimitusehdot
CapriCommunications noudattaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton laatimia asiatekstin kääntäjien yleisiä sopimusehtoja.