Käännökset

Kielisuunnat:
englanti −> suomi −> englanti
saksa −> suomi
ruotsi −> suomi (−> ruotsi)

Tekstityypit:
Yleiskieliset tekstit
Erikoisalan terminologiaa sisältävät tekstit

Erityisosaamista seuraavilta aloilta:
terästeollisuus, metsä- ja paperiteollisuus, rakennusteollisuus, öljyteollisuus, meriteollisuus, pankki- ja vakuutustoiminta, ympäristö, yhteiskuntavastuu, hyvinvointi

Auktorisoitu käännös
Auktorisoidun (aik. virallisen) kääntäjän hyväksymä ja leimaama käännös järjestyy luotettavan kontaktiverkostoni kautta


Muut palvelut

Kielentarkistus
Tekstin tarkistaminen kieliopillisesti ja tyylillisesti sekä käyttötarkoituksensa kannalta

Taittovedoksen oikoluku
Julkaistavan tekstin taittovedoksen tarkistaminen (taitto- ja tavutusvirheet)

Tekstin editointi
Tekstin ilmaisullinen ja rakenteellinen muokkaus käyttötarkoitukseensa ja kohderyhmälleen sopivaksi

Käännöksen tarkistaminen
Toisen henkilön tekemän käännöksen tarkistaminen kieliopillisesti ja tyylillisesti sekä käyttötarkoituksensa kannalta

Terminologian laadinta
Monikielisen sanaston laadinta sovitusta aiheesta ja sovitun taustamateriaalin pohjalta