Käännöspalvelut luotettavasti ja täsmällisesti

Pieni mutta sitäkin ketterämpi yritykseni, CapriCommunications, tarjoaa käännöspalveluja koti- ja ulkomaisille yrityksille, yhteisöille, yksityishenkilöille ja käännöstoimistoille.

Olen koulutukseltani kääntäjä ja toiminut alalla päätoimisesti jo yli 15 vuotta, joista 10 vuotta keskisuuren käännöstoimiston inhouse-kääntäjänä ja vuodesta 2007 lähtien yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Kielivalikoimaani kuuluvat äidinkieleni suomen ohella englanti, saksa ja ruotsi. Käännän asiatekstejä näistä vieraista kielistä suomeen sekä suomesta englantiin. Käännökset suomesta ruotsiin voin järjestää yhteistyöverkostoni kautta.

Vankin kokemus minulla on eri teollisuuden alojen yritysten viestinnästä. Julkaistavien tekstien kääntäjänä olen tottunut siihen, että asiakas vaatii käännökseltä laatua ja sujuvuutta, että aikataulut ovat tiukkoja ja teksti on saatava painoon ja jakeluun ajallaan ja että nopeasti muuttuviin tilanteisiin on pystyttävä sopeutumaan. Tämän pyrin ratkaisemaan asiantuntevalla ja joustavalla palvelulla.

Toimintani ohjenuorana on "Toimiva teksti tuo tulosta". Se tarkoittaa, että tärkein tavoitteeni on asiakkaan viestinnän toimivuus eli että käännös toimii ja vaikuttaa viestintäympäristössään halutulla tavalla. Toimivuus on tie tuloksellisuuteen.

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen
CapriCommunications noudattaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) ja Käännösalan asiantuntijoiden suosituksia