Pålitlig kvalitet och punktlighet

Mitt småskaliga och flexibla företag CapriCommunications erbjuder översättningstjänster för finländska och utländska företag, organisationer, privatpersoner och översättarbyråer.

Jag är utbildad översättare med över 15 års erfarenhet av heltidsarbete inom branschen, varav 10 år som inhouse−översättare på en medelstor översättarbyrå och från och med 2007 som frilansare med enskild firma.

Utöver mitt modersmål finska behärskar jag engelska, tyska och svenska. Jag översätter från dessa språk till finska samt från finska till engelska. Översättningar från finska till svenska ombesörjer jag via mina samarbetsparter.

Störst erfarenhet har jag av företagskommunikation inom olika industrigrenar. Som översättare av texter för publikation är jag van vid att kunden kräver hög kvalitet och ett bra språkligt flyt, vid brådskande tidtabeller, vid att texten måste lämnas in i tid för tryck och distribution och att man snabbt måste kunna anpassa sig till förändringar. Detta strävar jag efter att tillgodose genom kunnig och flexibel service.

Rättesnöret för min verksamhet är att Ett fungerande språk ger resultat. Det innebär att mitt främsta mål är att kundens kommunikation ska vara funktionell, alltså att översättningen ska fungera och få avsedd inverkan i sin kommunikativa miljö. Ett fungerande språk är vägen till resultat.

 

CapriCommunications är medlem av Finlands översättar− och tolkförbund CapriCommunications följer rekommendationerna från både SKTL samt Översättningsbranschens experter